DEJAVNOSTI INŠTITUTA JE STROKOVNO IN UGODNO IZOBRAŽEVANJE TER USPOSABLJANJE DAVČNIH ZAVEZANCEV

Članstvo in Članarina

V KOLIKOR SE ODLOČITE ZA PRISTOP V DAVČNO IZOBRAŽEVALNI INŠTITUT S TEM PRIDOBITE:

S pravim izobraževanjem, do konkurenčnega znanja!