WEBINAR: Predavanje o delovnem času in promociji zdravja na delovnem mestu

Datum

11 oktobra, 2023

Čas

09:00

Lokacija

Zoom

Vabimo Vas na WEBINAR z naslovom Predavanje o delovnem času in promociji zdravja na delovnem mestu, ki bo potekal v dveh delih in sicer 27. september in 11. oktober 2023.

27. september 2023: Predavanje o delovnem času – 9:00 – 10:30 – ŽE IZVEDENO

11. oktober 2023: Promocija zdravja na delovnem mestu – 9:00 – 11:00

Predavateljici:

 • Zvezdana Lubej, ustanoviteljica Kadrovske asistence, Country manager Profiles Int. za Adriatic regijo, vodilna coachinja s področja karizmatičnega in trajnostnega voditeljstva ter zavzetosti, NLP Coach, mednarodno akreditirana Human Synergistic Int. partnerka – organizacijska kultura in klima, svetovalka za preobrazbo podjetij in vzpostavitev strateškega HR, kadrovska partnerka upravam in direktorjem.
 • Sanja Miljuš Herman, Univerzitetna diplomirana pravnica s pravniškim strokovnim izpitom, Senior Consultant delovnega prava.

VSEBINA:

1. Delovni čas – zakonske spremembe ter pravice in dolžnosti delavcev in delodajalcev, ki jih moramo poznati in upoštevati

Ko pride do uvedbe novih zakonodajnih zahtev ali tehnoloških sprememb, lahko za delodajalce nastanejo nekateri izzivi, ki jih je treba premagati, da se zagotovi uspešna implementacija novih pravil.

Ena od najpomembnejših ovir, s katero se delodajalci srečujejo, je prilagajanje obstoječih sistemov za evidenco delovnega časa novim zahtevam. Mnogi delodajalci že uporabljajo sisteme za beleženje prisotnosti zaposlenih, vendar se lahko izkaže, da ti sistemi ne ustrezajo novim zahtevam zakonodaje. V takih primerih je treba bodisi nadgraditi obstoječo tehnologijo bodisi vzpostaviti popolnoma nov sistem, ki bo ustrezal novim zahtevam. To lahko za delodajalce pomeni dodatne stroške, časovno zahtevnost in potrebo po usposabljanju zaposlenih za uporabo novega sistema.

Drugi izziv, s katerim se delodajalci soočajo, je zagotavljanje skladnosti in doslednosti pri beleženju delovnega časa. Spremembe zakonodaje prinašajo nova pravila glede načina beleženja delovnega časa, vključno s podrobnostmi, kot so odmore, premiki med lokacijami in delo na daljavo. Delodajalci se morajo prepričati, da imajo jasna navodila za zaposlene o pravilnem beleženju delovnega časa ter da so zaposleni seznanjeni z novimi zahtevami in njihovim pomembnim spoštovanjem. Doslednost pri beleženju delovnega časa je ključna za zagotavljanje natančnih evidenc in izpolnjevanje zakonskih zahtev.
Poleg teh tehničnih in operativnih izzivov se delodajalci soočajo tudi z izzivi, povezanimi s prilagajanjem spremembam v organizacijski kulturi. Uvedba strožjih pravil za evidenco delovnega časa lahko zahteva spremembe v delovnih navadah in pristopih zaposlenih. Nekateri zaposleni se morda ne bodo enostavno prilagodili novim zahtevam ali pa se bodo upirali spremembam. Delodajalci se morajo zavedati teh izzivov in izvajati ustrezen proces usposabljanja, komunikacije ter nuditi podporo zaposlenim pri prilagajanju novim pravilom.

Nazadnje, izziv predstavlja tudi usklajevanje novih zahtev zakonodaje o evidenci delovnega časa z obstoječimi procesi in zahtevami delodajalca. Implementacija novih pravil lahko zahteva prilagoditve notranjih postopkov, politik in sistemov. Delodajalci se morajo prepričati, da so v celoti uskladili svoje delovne procese z novimi zahtevami, da se izognejo morebitnim konfliktom ali nepravilnostim pri beleženju delovnega časa.

Čeprav so ti izzivi lahko zahtevni, pa je pomembno opozoriti, da so spremembe evidenc delovnega časa namenjene izboljšanju preglednosti, pravičnosti in varnosti na delovnem mestu. Z ustrezno pripravo, usposabljanjem zaposlenih in prilagoditvami sistemov, se lahko ti izzivi uspešno premagajo, kar bo koristilo tako delodajalcem kot tudi zaposlenim.

Ključni poudarki predavanja:

 • Delovni čas iz vidika: delodajalca in zaposlenega,
 • Izziv odgovornosti delodajalca do zaposlenih,
 • Zakonske obveznosti,
 • Zakonska pravila delovnega časa,
 • Zakaj je pomembno načrtovanje delovnega časa in njegovo spremljanje,
 • Spremembe pri vodenju evidenc delovnega časa, predstavitev sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Izzivi, s katerimi se srečujejo delodajalci,
 • Primeri iz prakse

2. Promocija zdravja na delovnem mestu – ključ do zdrave in trdožive organizacije

Razmere na trgu dela in demografske spremembe zahtevajo popolnoma nove pristope, predvsem pa spremembe v razmišljanju in zavedanju, kdo človek je. Če želimo voditi uspešne organizacije, ga moramo obravnavati celostno. Ljudje prihajajo in odhajajo v službo in iz nje, vsak s svojim nahrbtnikom, ki vpliva na uspešnost ljudi in organizacij.

Promocija zdravja na delovnem mestu postaja po več kot 10 letih odkar je bila uzakonjena, eden izmed najpomembnejših projektov, ki bistveno vpliva na to ali bodo uspeli delodajalci pridobiti novi, kvaliteten kader in kar je še pomembnejše, svoje sodelavce zadržati.

Je eden ključnih projektov, ki vpliva na to, kakšno izkušnjo bodo imeli zaposleni z organizacijo (employee experience), ki je gonilnik zavzetosti, le ta pa ključ do uspešnosti in dobrih rezultatov.
Če je bila Promocija zdravja še pred nedavnim organizacija športnih aktivnosti, košarica sadja in timbilding, je na srečo, danes veliko več.

Kako si jo zastaviti tako, da bomo na eni strani zadostili vsem zakonodajnim zahtevam in bodo stroški povezani s Promocijo v čim večji meri tudi davčno priznani? Kako si zastaviti projekt tako, da bo investicija in ne strošek? Kako nasloviti ključne dejavnike tveganja, ki jih prinaša turbulentno in vedno bolj zahtevno okolje, zato da nam bo zakonodaja služila in vsem koristila?

Novi časi, nove vrednote narekujejo nove pristope pri delu z ljudmi.

Ključni poudarki predavanja:

 • Namen Promocije zdravja in kakšne so koristi za zaposlene, organizacijo in celotno družbo.
 • Promotor zdravja kot poklic sedanjosti in prihodnosti.
 • Kakšne kompetence so potrebne za učinkovito izvajanje promocije zdravja?
 • Kako zastaviti Promocijo zdravja kot strateški projekt # 1?
 • Zakaj Promocija zdravja velikokrat ne daje pravih rezultatov? Kje se običajno zalomi?
 • Kateri so ključni dejavniki tveganja, kako jih prepoznati in nasloviti?
 • Kako s Promocijo zdravja do novega globalnega standarda za trajnostno in trdoživo vodenje organizacij, ljudi in zdrave rasti?
 • Kako s pravilno zastavljeno in načrtovano Promocija zdravja do davčno priznanih stroškov?
 • Kateri stroški niso davčno priznani, čeprav gre za Promocijo zdravja?
 • Zakonodajni vidik
 • Primeri iz prakse

KOTIZACIJA:

 • Kotizacija, ki vključuje udeležbo na izobraževanju znaša 190,00 EUR (z DDV).
 • Za naročnike revije Denar kotizacija za udeležbo na izobraževanju znaša 152,00 EUR (z DDV).
 • Za člane Davčno izobraževalnega inštituta in Davčno svetovalne zbornice Slovenije znaša kotizacija 114,00 EUR (z DDV).
Dogodek je potekel
Vseh mest 300 (299 še na voljo)
 • Zoom

Podrobnosti dogodka

 • 11 oktobra, 2023 09:00   -   11:00
Deli dogodek
Dodaj v koledar
Ta stran uporablja piškotke, da lahko ponudbi boljšo uporabniško izkušnjo. Z brskanjem po strani, se strinjate z njihovo uporabo.